Γιατί η αξονική στόματος (Dental Scan ή CBCT) είναι καλύτερη από όλες τις οδοντιατρικές ακτινογραφίες;

Οι κύριοι λόγοι είναι: Επιτρέπουν στον οδοντίατρο ή τον ειδικό οδοντίατρο να δει ολόκληρο το στόμα με μεγάλη λεπτομέρεια και όχι μόνο μια περιοχή ενδιαφέροντος και όχι μια μεμονωμένη περιοχή ενδιαφέροντος μιας κλασσικής οδοντιατρικής ακτινογραφίας. Δημιουργεί εκατοντάδες εικόνες από μία μόνο σάρωση Ελάχιστη έκθεση στην ακτινοβολία Υψηλή ποιότητα της εικόνας Αξιολογεί την ποιότητα των οστών […]