Επιλέξτε Υπηρεσία (Select Service)

Επιλέξτε μια υπηρεσία για την οποία θέλετε να προγραμματίσετε ραντεβού - Select a service for which you want to schedule an appointment

Επιλέξτε Υπηρεσία (Select Service)

Επιλέξτε μια υπηρεσία για την οποία θέλετε να προγραμματίσετε ραντεβού - Select a service for which you want to schedule an appointment

Select Agent

You can pick a specific agent to perform your service or select any to automatically assign you one

Επιλέξτε Ημερομηνία & Ώρα (Select Date & Time)

Κάντε κλικ σε μια ημερομηνία για να δείτε ένα χρονοδιάγραμμα των διαθέσιμων ραντεβού, κάντε κλικ σε μια πράσινη χρονοθυρίδα για να την κλείσετε το ραντεβού- Click on a date to see a timeline of available slots, click on a green time slot to reserve it

Εισαγάγετε πληροφορίες - Enter information

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για να σας στείλουμε επιβεβαίωση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας - Please fill in your contact details, so we can send you confirmation and other contact details

Επαληθεύστε τα στοιχεία της κράτησης - Verify booking details

Ελέγξτε ξανά τα στοιχεία της κράτησής σας και κάντε κλικ στο κουμπί υποβολής εάν όλα είναι σωστά - Double check your reservation details and click submit button if everything is correct

Επιβεβαίωση - Confirmation

Το ραντεβού σας έχει προγραμματιστεί με επιτυχία. Παρακαλούμε να διατηρήσετε αυτήν την επιβεβαίωση - Your appointment has been successfully scheduled. Please keep this confirmation.
Για ερωτήσεις (For Questions)
Καλέστε (Call): 210 6466 600

Επιλέξτε Υπηρεσία (Select Service)

Επιλέξτε Υπηρεσία (Select Service)
Select Agent
Επιλέξτε Ημερομηνία & Ώρα (Select Date & Time)
Εισαγάγετε πληροφορίες - Enter information
Επαληθεύστε τα στοιχεία της κράτησης - Verify booking details
Επιβεβαίωση ραντεβού - Appointment confirmation

Select Service Duration

You need to select service duration, the price of your service will depend on duration.
Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία (Digital Panoramic X-Ray) για παιδιά & ενηλίκες (εκτύπωση σε φίλμ) - For Adults & Kids (x -ray film printed on) €20
Ψηφιακή Πλάγια Κεφαλομετρική Ακτινογραφία (Digital Lateral Cephalometric X- Ray) για παιδιά & ενηλίκες (εκτύπωση σε φίλμ) - For Adults & Kids (x -ray film printed on) €20
Επεξεργασία & Εκτύπωση Ψηφιακού Δίσκου (CD) - Digital Disk Editing & Printing (CD) Για Ληφθείσα Ακτινογραφία - For X-Ray €10
Διαγνωστική Επίσκεψη με Οδοντίατρο (Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα και Κόστος Θεραπειών) - Dental Consultation (Detailed Treatment Plan and Treatment Cost) €50

Summary

Service
Duration
Date
Time
Customer
Total Price