• Επιλέξτε Υπηρεσία (Select Service)
  • Select Agent
  • Επιλέξτε Ημερομηνία & Ώρα (Select Date & Time)
  • Εισαγάγετε πληροφορίες - Enter information
  • Επαληθεύστε τις λεπτομέρειες της κράτησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα - Verify booking details upon availability
  • Online Ραντεβού - Online Appointment

Επιλέξτε Υπηρεσία (Select Service)

Επιλέξτε μια υπηρεσία για την οποία θέλετε να προγραμματίσετε ραντεβού - Select a service for which you want to schedule an appointment

Επιλέξτε Υπηρεσία (Select Service)

Επιλέξτε μια υπηρεσία για την οποία θέλετε να προγραμματίσετε ραντεβού - Select a service for which you want to schedule an appointment

Select Agent

You can pick a specific agent to perform your service or select any to automatically assign you one

Επιλέξτε Ημερομηνία & Ώρα (Select Date & Time)

Κάντε κλικ σε μια ημερομηνία για να δείτε ένα χρονοδιάγραμμα των διαθέσιμων ραντεβού, κάντε κλικ σε μια πράσινη χρονοθυρίδα για να την κλείσετε το ραντεβού- Click on a date to see a timeline of available slots, click on a green time slot to reserve it

Εισαγάγετε πληροφορίες - Enter information

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για να σας στείλουμε επιβεβαίωση και άλλα στοιχεία επικοινωνίας - Please fill in your contact details, so we can send you confirmation and other contact details

Επαληθεύστε τις λεπτομέρειες της κράτησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα - Verify booking details upon availability

Ελέγξτε ξανά τα στοιχεία της κράτησής σας και κάντε κλικ στο κουμπί υποβολής εάν όλα είναι σωστά - Double check your reservation details and click submit button if everything is correct

Online Ραντεβού - Online Appointment

Σας ευχαριστούμε πολύ για την κράτηση ραντεβού. Παρακαλούμε περιμένετε την επιβεβαίωση μέσω email, καθώς το ραντεβού θα θεωρηθεί έγκυρο ΜΟΝΟ όταν λάβετε το δεύτερο email επιβεβαίωσης - Thank you for booking an appointment. Please wait for the email confirmation, as the appointment will ONLY be considered valid when you receive the confirmation email.
Για ερωτήσεις (For Questions)
Καλέστε (Call): 210 6466 600

Επιλέξτε Υπηρεσία (Select Service)

Επιλέξτε Υπηρεσία (Select Service)
Select Agent
Επιλέξτε Ημερομηνία & Ώρα (Select Date & Time)
Εισαγάγετε πληροφορίες - Enter information
Επαληθεύστε τις λεπτομέρειες της κράτησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα - Verify booking details upon availability
Online Ραντεβού - Online Appointment

Select Service Duration

You need to select service duration, the price of your service will depend on duration.

How Many People?

Maximum capacity is 1
Επεξεργασία & Εκτύπωση Ψηφιακού Δίσκου (CD) - Digital Disk Editing & Printing (CD) Για Ληφθείσα Ακτινογραφία - For X-Ray €10
Διαγνωστική Επίσκεψη με Οδοντίατρο (Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα και Κόστος Θεραπειών) - Dental Consultation (Detailed Treatment Plan and Treatment Cost) €50
Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία (Digital Panoramic X-Ray) για παιδιά & ενηλίκες (εκτύπωση σε φίλμ) - For Adults & Kids (x -ray film printed on) €20
Ψηφιακή Πλάγια Κεφαλομετρική Ακτινογραφία (Digital Lateral Cephalometric X- Ray) για παιδιά & ενηλίκες (εκτύπωση σε φίλμ) - For Adults & Kids (x -ray film printed on) €20
Summary