Τα πλεονεκτήματα μιας ψηφιακής οδοντιατρικής ακτινογραφίας είναι: