Γιατί η αξονική στόματος (Dental Scan ή CBCT) είναι καλύτερη από όλες τις οδοντιατρικές ακτινογραφίες;

Οι κύριοι λόγοι είναι:

  • Επιτρέπουν στον οδοντίατρο ή τον ειδικό οδοντίατρο να δει ολόκληρο το στόμα με μεγάλη λεπτομέρεια και όχι μόνο μια περιοχή ενδιαφέροντος και όχι μια μεμονωμένη περιοχή ενδιαφέροντος μιας κλασσικής οδοντιατρικής ακτινογραφίας.
  • Δημιουργεί εκατοντάδες εικόνες από μία μόνο σάρωση
  • Ελάχιστη έκθεση στην ακτινοβολία
  • Υψηλή ποιότητα της εικόνας
  • Αξιολογεί την ποιότητα των οστών
  • Σύντομος χρόνος σάρωσης
  • Μια 3D οδοντιατρική ακτινογραφία (Dental Scan ή CBCT) μπορεί να αναπτύξει μια ψηφιακή τρισδιάστατη εικόνα του στόματος και του κρανίου
    Χρήση στην αισθητική οδοντιατρική, ορθοδοντική, εμφυτευματολογία, ενδοδοντία, παθολογία στόματος και άλλες οδοντιατρικές ειδικότητες