Συχνές Ερωτήσεις

Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία

Πολλές ασθένειες της στοματικής σας κοιλότητας (δοντιών, περιβάλλοντες ιστούς και οστό) δεν είναι ορατές από τον οδοντίατρο, μετά από μια στοματολογική εξέταση. Η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία σε συνδυασμό με την κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας βοηθά τον οδοντίατρο να δει:

 • Σε άτομα όπου προσέρχονται για οδοντιατρική φροντίδα (μικρές τερηδόνες μεταξύ των δοντιών ή τερηδόνες κάτω από υπάρχουσες αποκαταστάσεις, κατάγματα δοντιών, ακρορριζικές κύστες, περιοδοντική νόσοςΣε άτομα τα οποία πρόκειται να χειρουργηθούν στη μία και στις δύο γνάθους για οποιαδήποτε γναθοπροσωπική ανωμαλία
 • Σε άτομα στα οποία, για κάποιο λόγο, που μπορεί να προκύπτει από το ιστορικό τους ή από την κλινική τους εξέταση, υποπτευόμαστε ότι έχουν κάποια παθολογική κατάσταση στα οστά των γνάθων
 • Σε άτομα τα οποία υποπτευόμαστε ότι κάποιο δόντι είναι έγκλειστο
 • Σε νέα άτομα όπου προσέρχονται για εξέταση για κάποιο ορθοδοντικό πρόβλημα
 • Σε άτομα που, από το ιστορικό και την κλινική εξέταση, προκύπτει η πιθανότητα ύπαρξης ξένου σώματος στα οστά των γνάθων ή στα μαλακά μόρια της περιοχής του στόματος.
 • Σε νέα άτομα όπου προσέρχονται για εξέταση για κάποιο ορθοδοντικό πρόβλημα
 • Σε άτομα με ενδείξεις δυσλειτουργίας της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΓΔ)
 • Σε άτομα στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν εμφυτεύματα
 • Σε άτομα όπου υπάρχει υποψία ακρορριζικής αλλοίωσης
 • Σε άτομα όπου χρειάζεται να τοποθετήσουν μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες ή ακίνητες προσθετικές εργασίες
 • Σε άτομα που έχουν τραυματιστεί στο πρόσωπο (πιθανά κατάγματα γνάθων)
 • Να μην παραμείνει ο ασθενής ακίνητος κατά την ακτινοβόληση
 • Κακή τοποθέτηση του ασθενούς στο ακτινογραφικό μηχάνημα

Η έκθεση σε όλες τις πηγές ακτινοβολίας (συμπεριλαμβανομένου του ήλιου, των ορυκτών του εδάφους, των ηλεκτρονικών συσκευών στο σπίτι σας, των οδοντιατρικών ακτινών Χ) πιθανόν να βλάψει τα κύτταρα του σώματος, όπου μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη του καρκίνου. Ευτυχώς, η δόση ακτινοβολίας των οδοντιατρικών ακτινών Χ είναι εξαιρετικά μικρή.
Σε περίπτωση που ανησυχείτε συζητείστε με τον οδοντίατρο σας, σχετικά με την αναγκαιότητα της πανοραμικής ακτινογραφίας

 • Απεικόνιση μεγάλης περιοχής στην οποία φαίνονται τα δόντια, οι ιστοί ακόμη και όταν ο ασθενής δεν μπορεί να ανοίξει το στόμα.
 • Η απεικόνιση και των δύο γνάθων επιτρέπει γρήγορα την εκτίμηση του προβλήματος, ιδιαίτερα σε εκτεταμένες παθολογικές αλλοιώσεις που εκτείνονται στην γενειακή χώρα και επεκτείνονται από το ένα ημιμόριο της γνάθου στο άλλο.
 • Η απεικόνιση και των δύο πλευρών της κάτω γνάθου είναι χρήσιμη για ιδιαίτερα σε περιοχές καταγμάτων της κάτω γνάθου.
 • Χρήσιμη για την εκτίμηση της περιοδοντολογικής κατάστασης του ασθενούς.
 • Χρήσιμη για την εκτίμηση της ορθοδοντικής κατάστασης του ασθενούς, ιδιαίτερα για μελέτη σε παιδιά με μικτό οδοντικό φραγμό.
 • Απεικονίζεται σαφώς το πρόσθιο, οπίσθιο και κάτω τοίχωμα του ιγμορείου.
 • Απεικονίζονται σαφώς και οι 2 κόνδυλοι της κάτω γνάθου.
 • Η δόση ακτινοβολίας στην ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που απαιτείται για μία πλήρη εξέταση του ασθενούς με full mouth ενδοστοματικές.
 • Υπάρχει κάποια παραμόρφωση αλλά και μεγέθυνση της τελικής εικόνας
 • Ασθενείς με ειδικά προβλήματα ή μικρά παιδιά δεν είναι εύκολο να τοποθετηθούν σωστά στο ακτινογραφικό μηχάνημα
 • Το κόστος του ακτινογραφικού μηχανήματος είναι πολύ υψηλό
 • Απεικονίζει μόνο ένα τμήμα της περιοχής προς μελέτη
 • Απαιτείται ειδική αδειοδότηση και δημιουργία ιδιαίτερου χώρου μέσα στο οδοντιατρείο, ο οποίος θα πρέπει να είναι κατάλληλα κατασκευασμένος (θωράκιση με ειδικά φύλλα μολύβδου για απόλυτη ακτινοπροστασία του χώρου) έτσι ώστε να μην δημιουργεί προβλήματα η λειτουργία του στον περιβάλλοντα χώρο

Μια ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία κοστίζει 20€

 • Σε νέα άτομα, κυρίως παιδιά με μικτό οδοντικό φραγμό που χρήζουν οδοντιατρική ή ορθοδοντική φροντίδα.
 • Σε ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν για κάποια γναθοπροσωπική ανωμαλία
 • Σε ασθενείς όπου υπάρχει υποψία έγκλειστου δοντιού
 • Σε ασθενείς όπου μετά από κλινική εξέταση υπάρχει υποψία παθολογικής κατάστασης στα οστά των γνάθων
 • Σε ασθενείς όπου μετά από κλινική εξέταση υπάρχουν ενδείξεις δυσλειτουργίας της ΚΓΔ
 • Σε ασθενείς όπου μετά από κλινική εξέταση υπάρχει υποψία ξένου σώματος στα μαλακά μόρια του στόματος ή στα οστά των γνάθων.
 • Σε ασθενείς όπου μετά από κλινική εξέταση υπάρχει διαπίστωση σχιστιών, σιαλόλιθων, κ.α.
 • Σε ασθενείς όπου πρόκειται να τοποθετήσουν μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες ή ακίνητες προσθετικές εργασίες για τον έλεγχο των γνάθων
 • Σε ασθενείς όπου πρόκειται να τοποθετήσουν οδοντικά εμφυτεύματα έτσι ώστε να αξιολογηθεί και να γίνει εκτίμηση της κατακόρυφης διάστασης του φατνιακού οστού.
 • Σε ασθενείς όπου μετά από χτύπημα ή ατύχημα, έχουν υποστεί κάταγμα των οστών των γνάθων
 • Οδοντικό Φραγμό; ( μόνιμο, νεογιλό, μικτό)
 • Δόντια: (αδαμαντίνη, οστεΐνη, πολφική κοιλότητα, οδοντικά σπέρματα): θέση, είδος των δοντιών, σχέση δοντιών μεταξύ τους, πληροφορίες σχετικά με την διάπλαση τους, αριθμό των δοντιών, μέγεθος δοντιών, έναρξη και βαθμό απορρόφησης ριζών νεογιλών δοντιών, σειρά ανατολής μόνιμων δοντιών, πρόβλεψη και πρόγνωση οδοντικών ανωμαλιών, σέση δοντιών με τα ιγμόρεια και την ρινική κοιλότητα, σχέση με τον πόρο του κάτω φατνιακού και η ύπαρξη και θέση των τρίτων γομφίων (φρονιμητών)
 • Περιρριζικό χώρο: (περιρρίζιο. Lamina dura)
 • Οστά των Γνάθων: μέγεθος, σχήμα, συμμετρία των γνάθων, οστικές ακίδες, φατνιακή ακρολοφία, κορωνοειδής απόφυση, μηνοειδής εντομή, γναθιαίο τρήμα, πόρος του κάτω φατνιακού νεύρου, γενειακό τρήμα, γλωσσικό τρήμα, γενειακή ακάνθα, συμπαγές οστό του κάτω χείλους του σώματος της κάτω γνάθου
 • Παιδιατρικό πρόγραμμα ψηφιακής πανοραμικής εικόνας ή τμηματικής πανοραμικής απεικόνισης των γνάθων
 • Πρόγραμμα απεικόνισης του ιγμορείου άντρου
 • Πρόγραμμα απεικόνισης της ΚΓΔ
 • Κατακόρυφες εγκάρσιες τομογραφίες των γνάθων
 • Κατακόρυφες οβελιαίες τμηματικές τομογραφίες των γνάθων

Τα αποτελέσματα της ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας τα λαμβάνετε άμεσα μετά την λήψη της ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας.

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία. Πριν από την εξέταση θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε οτιδήποτε μεταλλικό αντικείμενο (κοσμήματα, σκουλαρίκια, γυαλιά, μερική οδοντοστοιχία, βοήθημα ακοής).
Οι γυναίκες πρέπει πάντα να ενημερώνουν για πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό μέσο (σε συνδυασμό με κλινική εξέταση πολλές φορές) για τον οδοντίατρο που επιτρέπει σε μία μόνο εικόνα να δει και να αξιολογήσει τα ευρήματα που σχετίζονται με τα δόντια, παρακείμενους ιστούς και οστά των γνάθων.

 • Η δόση ακτινοβολίας στην ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία είναι πολύ χαμηλή
 • Η δόση ακτινοβολίας στην ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία ισοδυναμεί με 12 ώρες ακτινοβολίας περιβάλλοντος
 • Πανοραμική ακτινογραφία = 0,007 – 0,038 mSV, όπου μειώνεται κατά 90% σε περίπτωση ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας (F speed, rare-earth screen) 0.013,5 mSv. Ενημερωτικά 100gr καρύδια Βραζιλίας έχουν 0,1 mSV.
 • Η ποδιά ακτινοπροστασίας αποτρέπει την ακτινοβολία να φθάσει σε ορισμένες ραδιοευαίσθητες ανατομικές περιοχές του σώματος όπως θυρεοειδής αδένας, μυελό των οστών, αιμοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα.
 • Η θωράκιση του θυρεοειδούς δεν ενδείκνυται για την πανοραμική ακτινογραφία, καθώς μπορεί να παρεμβάλλεται στην πρωτογενή ακτινική δέσμη.
 • Οι ποδιές μόλυβδου δεν προστατεύουν από την ακτινοβολία που διασκορπίζεται εσωτερικά στο σώμα του ασθενή και στην περίπτωση της πανοραμικής ακτινογραφίας μπορεί να παρεμβαίνουν στη διαδικασία και να υποβαθμίζουν την τελική εικόνα.

Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία (Dental Scan ή CBCT)

Η Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία ή Κωνικής Δέσμης Υπολογιστική Τομογραφία ή CBCT ή Dental Scan είναι ένας τύπος 3D οδοντιατρικής ακτινογραφίας όπου απεικονίζει τρισδιάστατα τις γνάθους, συμπεριλαμβανομένων των δοντιών, των νεύρων, του οστού και των μαλακών ιστών. Ενδείκνυται όταν η ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες και ο οδοντίατρος χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες για να εκτιμήσει, να αξιολογήσει και δώσει ένα πλάνο θεραπείας.

 • 6 x 6 ή 8 x 8: Ιδανικό για απεικόνιση ενός ημιμορίου ή μιας γνάθου
 • 12 x 8  ή 15 x 8 : για την απεικόνιση των 2 γνάθων
 • 15 x 15 : για την απεικόνιση του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος
 • Η μοναδική ποιότητα εικόνας 2D και 3D του Veraview X800®,σάς παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να κάνετε ακριβή διάγνωση.
 • Το Veraview X800®,προσφέρει επιλογές σάρωσης 360º και 180º για εικόνες CBCT, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε ανάλογα με την ένδειξη και το σκοπό. Με την αποκλειστική λειτουργία Panoramic Scout, το Veraview X800®, σας επιτρέπει επίσης να καθορίσετε και να ορίσετε εύκολα και σωστά τη σωστή περιοχή προορισμού για CBCT μικρών πεδίων.
 • Η λειτουργία Μείωσης Δόσης είναι ένα άλλο πολύτιμο χαρακτηριστικό του Veraview X800®,για την προστασία των ασθενών. Σε περιοχές με χαμηλότερη οστική πυκνότητα, η δόση των ακτινών Χ μειώνεται αυτόματα. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της έκθεσης σε ακτινοβολία έως και 40%.
 • Το Veraview X800®, προσφέρει έντεκα οπτικά πεδία που καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα κλινικών ενδείξεων. Το Veraview X800®,είναι το πρώτο σύστημα συνδυασμού 2D / 3D που προσφέρει λειτουργία ανακατασκευής ζουμ.
 • Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του Veraview X800®,περιλαμβάνουν τις πρωτοποριακές λειτουργίες αυτόματης βελτιστοποίησης εικόνας, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα. Εξασφαλίζουν λαμπερές πανοραμικές εικόνες με την υψηλότερη αντίθεση και σταθερά υψηλή ανάλυση – για σαφή διάγνωση και επιτυχή προγραμματισμό θεραπείας.
 • Για τις Κεφαλομετρικές Ακτινογραφίες, το Veraview X800®,συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας με υψηλή ταχύτητα απόκτησης και σημαντικά μειωμένη δόση. Tο Veraview X800®,σας προσφέρει δύο διαφορετικά προγράμματα για Κεφαλομετρικές εκθέσεις: Πίσω-πρόσθια ή Πλευρική
 • Το Veraview X800®,έχει λάβει ένα από τα υψηλότερα βραβεία για το σχεδιασμό και την λειτουργικότητα του – το IF Gold Award.

 • H τοποθέτηση πρόσωπο με πρόσωπο του ασθενούς

 • Απεικόνιση με ακρίβεια το ύψος, το πάχος και την κλίση της νωδής φατνιακής ακρολοφίας για την αξιολόγηση & σχεδιασμό  για την ακριβή τοποθέτηση χειρουργικών οδοντιατρικών εμφυτευμάτων
 • Προσδιορισμός του οστού στο στόμα, μέτρηση οστικής πυκνότητας
 • Μελέτη κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών, ανωμαλιών του κρανίου και του προσώπου
 • Σε ορθοδοντικούς ασθενείς, απεικονίζει με ακρίβεια δόντια που ανατέλλουν , προσανατολισμό ριζών, ανωμαλίες, κλπ
 • Προσδιορισμός των ριζικών σωλήνων σε ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια
 • Προσδιορισμός της γνάθου, των ιγμορείων, της ρινικής κοιλότητας
 • Προσδιορισμός για ανίχνευση και μέτρηση όγκων των σιαγόνων
 • Προσδιορισμός για την ανίχνευση προέλευσης πόνου ή παθολογίας
 • Απεικόνιση με ακρίβεια των μαλακών ιστών
 • Απεικόνιση με ακρίβεια οστικών αλλοιώσεων με τρισδιάστατη εικόνα
 • Μελέτη της μορφολογίας και παθολογίας του τραχήλου και του σπλαχνικού κρανίου, με παθολογικές αλλοιώσεις των μαλακών μορίων ή των οστών, σε ασθενείς που πρόκειται να χειρουργηθούν
 • Μελέτη ΚΓΔ, σιαλογόνων αδένων και μαλακών μορίων
 • Ομοιόμορφη μεγέθυνση 1:1
 • Ακριβής Μέτρηση

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία. Πριν από την εξέταση θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε οτιδήποτε μεταλλικό αντικείμενο (κοσμήματα, σκουλαρίκια, γυαλιά, μερική οδοντοστοιχία, βοήθημα ακοής).
Οι γυναίκες πρέπει πάντα να ενημερώνουν για πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη κατά την διάρκεια της λήψης. Μπορείτε να επιστρέψετε στις καθημερινές σας δραστηριότητες μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Ο ακτινολόγος θα αναλύσει τις εικόνες και θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα στον θεράποντα οδοντίατρο.

 • Ενός ημιμορίου ή μιας γνάθου: 70€
 • Και των 2 γνάθων: 130€

Κατόπιν επικοινωνίας με το ασφαλιστικό σας ταμείο και σε συνεννόηση με τον θεράποντα οδοντίατρο, αλλά συνήθως όχι δεν καλύπτεται από δημόσια ασφάλεια.
Όσο αφορά την ιδιωτική ασφάλεια αυτό εξαρτάται από το συμβόλαιο που έχει ο κάθε ασφαλισμένος.

Εάν ο ασθενής δεν είναι σίγουρος γιατί πρέπει να υποβληθεί στην συγκεκριμένη εξέταση, καλό θα ήταν να συμβουλευθεί τον θεράποντα οδοντίατρο του.

Σε αυτήν την ερώτηση, μόνο ο θεράπων οδοντίατρος μπορεί να σας δώσει απάντηση. Πιθανότατα, χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες από 3D ακτινογραφία για πλήρη απεικόνιση των δοντιών, των μαλακών μορίων και των γνάθων.

 • Πολύ μικρότερη δόση ακτινοβολίας
 • Δεν απεικονίζονται τα μαλακά μόρια
 • Έγχρωμη απεικόνιση ανατομικών περιοχών
 • Προσδιορισμός για ανίχνευση και μέτρηση όγκων των σιαγόνων

Οι γνώσεις μας είναι περιορισμένες στο θέμα των βιολογικών επιδράσεων της ακτινοβολίας στα έμβρυα, ενώ υπάρχει ανησυχία. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία το έμβρυο δεν θα πρέπει να ξεπερνά καθ’ όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης 1μSv. Η βιολογική επίδραση της ακτινοβολίας στα έμβρυα εξαρτάται όχι μόνο από την δόση ακτινοβολίας αλλά και από την ηλικία του εμβρύου μεταξύ 8ης και 15ης εβδομάδας. Θεωρείται ότι:

 • είναι πιο ευαίσθητα τα έμβρυα στην καρκινογένεση της παιδικής ηλικίας, 2-4 φορές μεγαλύτερη από των ενηλίκων.
 • δυσπλασίες
 • καθυστέρηση της ανάπτυξης
 • εμβρυικός θάνατος
 • διανοητική στέρηση
 • Ένας μεγάλος αριθμός ακτινογραφιών αφορά παιδιά και εφήβους όπου ο κίνδυνος ακτινοβολίας είναι διπλάσιος από τους ενήλικες.
 • Ο οδοντίατρος είναι υπεύθυνος για κλινική αναγκαιότητα της ακτινογραφικής εξέτασης κα καμία ακτινογραφική εξέταση δεν πρέπει να γίνεται χωρίς την παραπομπή του θεράποντος οδοντιάτρου
 • Η θωράκιση του θυρεοειδούς βρέθηκε ότι μειώνει τις δόσεις ακτινοβολίας κατά 45% κατά τη διάρκεια αξονικής υπολογιστικής τομογραφίας

Η ποδιά ακτινοπροστασίας αποτρέπει την ακτινοβολία να φθάσει σε ορισμένες ραδιοευαίσθητες ανατομικές περιοχές του σώματος όπως θυρεοειδής αδένας, μυελό των οστών, αιμοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστημα. Απαιτείται σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ή μικρά παιδιά ή σε έγκυες.

Τα αποτελέσματα του CBCT (Dental Scan) τα λαμβάνετε σε 24-48 ώρες μετά την λήψη της ακτινογραφίας.

Πλάγια Κεφαλομετρική Ακτινογραφία (LCR)

Κεφαλομετρική ακτινογραφία (ή τηλεακτινογραφία) εννοούμε την τεχνική ακτινογράφησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος από τα πλάγια και κατά μέτωπο με σταθερές συνθήκες λήψης. Παράγει εικόνα ολόκληρης της κεφαλής και του μεγαλύτερου μέρους τµήµατος της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Οι ορθοδοντικοί συνήθως ενδιαφέρονται για το επίπεδο βάσης του κρανίου.

 • Μελέτη σχέσης των οστικών μορίων μεταξύ τους
 • Μελέτη σχέσης των δοντιών μεταξύ τους
 • Μελέτη σχέσης των δοντιών προς τα οστά
 • Μελέτη θέσης και σχέσης των μαλακών μορίων προς το οδοντοσκελετικό υπόστρωμα του προσώπου
 • Διάγνωση ανωμαλιών οδοντογναθικού συστήματος
 • Προσδιορισμός σκελετικός τύπος του προσώπου
 • Προσδιορισμός δυνατοτήτων, επιδιώξεων και περιορισμών της ορθοδοντικής θεραπείας
 • Αξιολόγηση θεραπευτικών μεταβολών κατά την διάρκεια ορθοδοντικής θεραπείας
 • Αξιολόγηση θεραπευτικών αποτελεσμάτων μετά το τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας

Διαφορές στην μεγέθυνση, παραμόρφωση και ασάφεια σε ορισμένες περιοχές

 • Πλάγια λοξή προβολή για την κάτω γνάθο
 • Ινογενειακή προβολή 45 μοιρών
 • Ινογενειακή προβολή 30 μοιρών
 • Οπισθοπρόσθια προβολή (μετωπορρινική)
 • Οπισθοπρόσθια προβολή για την κάτω γνάθο
 • Προβολή της βάσης του κρανίου

Η δόση ακτινοβολίας τη πλάγιας κεφαλομετρικής ακτινογραφίας είναι >6 mSv. Ενημερωτικά ένα υπερατλαντικό ταξίδι έχει 0,08 mSv.

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία. Πριν από την εξέταση θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε οτιδήποτε μεταλλικό αντικείμενο (κοσμήματα, σκουλαρίκια, γυαλιά, βοήθημα ακοής).
Οι γυναίκες πρέπει πάντα να ενημερώνουν για πιθανότητα εγκυμοσύνης.
Στη κεφαλοµετρική ακτινογραφία η μολύβδινη προστασία του θυρεοειδούς είναι αναγκαία εάν η κατεύθυνση της ακτινικής δέσμης δεν εξαιρεί το θυρεοειδή αδένα

Τα αποτελέσματα της πλάγιας κεφαλομετρικής ακτινογραφίας τα λαμβάνετε άμεσα μετά την λήψη της ακτινογραφίας.

Οπισθοφατνιακή Ακτινογραφία

Η οπισθοφατνιακή (περιακρορριζική) ακτινογραφία είναι η σημαντικότερη ακτινογραφική εξέταση για την απεικόνιση των δοντιών και των περιακρορριζικών ιστών.

 • Απεικόνιση μύλης και ρίζας του δοντιού και 2 χιλ. τουλάχιστον του φατνιακού οστού.
 • Ύπαρξη τερηδόνων ή απώλεια οδοντικής ουσίας
 • Ύπαρξη περιακρορριζικών αλλοιώσεων
 • Ύπαρξη εσωτερικής ή εξωτερικής απορρόφησης ρίζας
 • Ύπαρξη καταγμάτων μύλης ή ρίζας
 • Έλεγχος περιοδοντικών ιστών
 • Ικανοποιητική ευκρίνεια και λεπτομέρεια
 • Intra-oral (F speed, rectangular collimator) 0.001 mSv
 • Intra-oral (E speed, round collimator) 0.004 mSv

Το κόστος της οπιθοφατνιακής εξέτασης σε μεμονωμένο δόντι είναι 15 €

 • Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία. Πριν από την εξέταση θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε οτιδήποτε μεταλλικό αντικείμενο (κοσμήματα, σκουλαρίκια, γυαλιά, μερική οδοντοστοιχία, βοήθημα ακοής).
  Οι γυναίκες πρέπει πάντα να ενημερώνουν για πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Τα αποτελέσματα της οπισθοφατνιακής ακτινογραφίας τα λαμβάνετε άμεσα μετά την λήψη της ακτινογραφίας.

Full Mouth Ακτινογραφία

Η full mouth ακτινογραφία είναι μια σειρά οπισθοφατνιακών (περιακρορριζικών) ακτινογραφιών 14-20, για την απεικόνιση των δοντιών και των περιακρορριζικών ιστών

 • Απεικόνιση μύλης και ρίζας του δοντιού και 2 χιλ. τουλάχιστον του φατνιακού οστού.
 • Ύπαρξη τερηδόνων ή απώλεια οδοντικής ουσίας
 • Ύπαρξη περιακρορριζικών αλλοιώσεων
 • Ύπαρξη εσωτερικής ή εξωτερικής απορρόφησης ρίζας
 • Ύπαρξη καταγμάτων μύλης ή ρίζας
 • Έλεγχος περιοδοντικών ιστών
 • Ικανοποιητική ευκρίνεια και λεπτομέρεια

Full-mouth set (E speed, round collimator) 0.080 mSv

Το κόστος της full mouth ακτινογραφικής εξέτασης είναι 90 €

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία. Πριν από την εξέταση θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε οτιδήποτε μεταλλικό αντικείμενο (κοσμήματα, σκουλαρίκια, γυαλιά, μερική οδοντοστοιχία, βοήθημα ακοής).
Οι γυναίκες πρέπει πάντα να ενημερώνουν για πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Τα αποτελέσματα της full mouth τα λαμβάνετε σε 60 λεπτά μετά την λήψη της ακτινογραφίας.

Ακτινογραφίες ΚΓΔ

Είναι η μόνη μέθοδος, εκτός της αρθροσκόπησης και της ανοικτής χειρουργικής επέμβασης, με την οποία είναι δυνατόν να απεικονισθεί η μορφολογία της Κροταφογναθικής Διάρθρωσης (ΚΓΔ)Είναι χρήσιμη λοιπόν, για να διαγνωσθούν τυχόν κατάγματα, νεοπλάσματα, ασυμμετρία της κάτω γνάθου, υπερτροφία των κονδύλων κ.α.

 • Απεικονίζονται ο αυχένας και η κεφαλή του κονδύλου, η κροταφική γλήνη και το πρόσθιο αρθρικό φύμα.
 • Αγενεσία ή ασυμμετρία κονδύλου
 • Υποπλασία κονδύλου
 • Υπερπλασία κονδύλου
 • Εξάρθρημα της κάτω γνάθου
 • Αγκύλωση ΚΓΔ
 • Κάταγμα ΚΓΔ
 • Νεόπλασμα ΚΓΔ
 • Ενδοαρθρικές ανωμαλίες του δίσκου
 • Αρθρίτιδες της ΚΓΔ (οστεοαρθρίτιδα ή ρευματοειδής αρθρίτιδα)

Το κόστος της ακτινογραφικής εξέτασης ΚΓΔ είναι 30 €

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία. Πριν από την εξέταση θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε οτιδήποτε μεταλλικό αντικείμενο (κοσμήματα, σκουλαρίκια, γυαλιά, μερική οδοντοστοιχία, βοήθημα ακοής).
Οι γυναίκες πρέπει πάντα να ενημερώνουν για πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Τα αποτελέσματα της ακτινογραφικής εξέτασης ΚΓΔ την λαμβάνετε άμεσα μετά την λήψη της ακτινογραφίας.

Ακτινογραφία Δήξεως

Ακτινογραφία δήξεως είναι μια ενδοστοματική ακτινογραφία 58 χ 76 mm.

 • Εξετάζεται η περιοχή της υπερώας
 • Εξετάζεται η περιοχή του εδάφους του στόματος στην κάτω γνάθο.
 • Για τον έλεγχο της τομικής περιοχής στο ένα ημιμόριο της άνω γνάθου ή σε όλη την υπερώα
 • Για τον έλεγχο της γενειακής περιοχής στο ένα ημιμόριο της κάτω γνάθου ή σε όλο το έδαφος του στόματος και τα οστά του σώματος της κάτω γνάθου.
 • Σε περιπτώσεις εγκλείστων δοντιών, κυρίως κυνοδόντων της άνω γνάθου, εγκλείστων υπεράριθμων δοντιών, υπερωιοσχιστιών, παθολογική κατάσταση των οστών της γνάθου, ύπαρξη σιαλόλιθων, κακοήθων βλαβών της άνω ‘η κάτω γνάθου, έλεγχο καταγμάτων των γνάθων, ύπαρξη ξένου σώματος στην γνάθο.
 • Εκτίμηση της πιθανής παθολογίας και εντόπισης μη ανατελλόντων δοντιών
 • Μελέτη του σκελετικού τύπου
 • Πιθανή βοήθεια εντόπισης πορείας του πόρου του κάτω φατνιακού νεύρου

Η δόση ακτινοβολίας της ακτινογραφίας δήξεως είναι 8 mSv

Το κόστος της ακτινογραφίας δήξεως σε μεμονωμένο δόντι είναι 25 €

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία. Πριν από την εξέταση θα σας ζητηθεί να αφαιρέσετε οτιδήποτε μεταλλικό αντικείμενο (κοσμήματα, σκουλαρίκια, γυαλιά, μερική οδοντοστοιχία, βοήθημα ακοής).
Οι γυναίκες πρέπει πάντα να ενημερώνουν για πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Τα αποτελέσματα της ακτινογραφίας δήξεως τα λαμβάνετε άμεσα μετά την λήψη της ακτινογραφίας.